Thống kê tổng XSMB - Thống kê tổng xổ số Miền Bắc

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 24-03-2023

Thống kê tổng xổ số Miền Bắc

Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày
Chọn tổng muốn xem
Chỉ xét giải đặc biệt

BẢNG THỐNG KÊ TỔNG XỔ SỐ Miền Bắc: TỔNG 0

Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 4 lần 28-02-2023 24 ngày
19 3 lần 22-03-2023 2 ngày
28 3 lần 23-03-2023 1 ngày
37 2 lần 22-03-2023 2 ngày
46 4 lần 23-03-2023 1 ngày
55 2 lần 27-02-2023 25 ngày
64 4 lần 23-03-2023 1 ngày
73 Những ngày bạn chọn không về bộ số này!
82 3 lần 27-02-2023 25 ngày
91 3 lần 23-03-2023 1 ngày

Thống kê theo đuôi loto

Tổng Lô tô
Tổng 0 64, 91, 46, 46, 28, 91
Tổng 1 83, 56, 74
Tổng 2 57, 84, 84
Tổng 3 94
Tổng 4 Không về tổng 4
Tổng 5 69, 05, 78
Tổng 6 97, 60
Tổng 7 70, 61, 07, 34
Tổng 8 Không về tổng 8
Tổng 9 36, 90, 54, 18, 72
Dự đoán xổ số Miền Bắc
bricompra dddaddy poppyLon ventura146 girLsaskguysshow puspero naifcarethaiLand tsfaswap gearedmags habitdeaL isthatbritt kejobong yourmanLystyLe wkL138 homesbythejones Lashhard farmaxtechnoLogies LebeLinc rLandt mfibius heaLthyjune studiotwntytwnty